Advokátní kancelář – JUDr. Zuzana ŠLOUFOVÁ

Advokátní kancelář působící v Plzni od roku 2005 poskytuje všeobecné právní poradenství soukromým osobám, obchodním společnostem i subjektům státní správy a samosprávy.

 

Prioritou kanceláře je zajištění služeb klientům v co nejkratším časovém horizontu, přitom efektivně, ekonomicky a na nejvyšší profesní úrovni.

 

JUDr. Zuzana Šloufová

Aktuality

10.8.2017

Novinky v oddlužování

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon byl s účinností od 1.7.2017 novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., který přináší rozsáhlé změny v řešení úpadku dlužníka a posiluje práva účastníků insolvenčního řízení.

Nově může podat návrh na povolení oddlužení za dlužníka pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, případně akreditovaná osoba.

Zvyšuje ochranu dlužníka před šikanózními návrhy zavedením tzv. předběžného posouzení věřitelského návrhu, kdy při podezření o bezdůvodnosti lze rozhodnout o nezveřejnění návrhu až do uplynutí sedmidenní lhůty. Po tuto lhůtu smí do insolvenčního spisu nahlížet jen navrhovatel a dlužník.

Stanovuje se nově odměna za sepsání návrhu v max. výši 4.000,- Kč bez DPH a v případě oddlužení manželů ve výši 6.000,- Kč bez DPH.

Přijatá novela by měla zkvalitnit insolvenční řízení, omezit množství vadných návrhů, snížit náklady insolvenčního správce i dlužníka a omezit nekalé praktiky některých navrhovatelů a oddlužovacích komerčních subjektů.

Více událostí