Advokátní kancelář – JUDr. Zuzana ŠLOUFOVÁ

Aktuality

23.4.2020

Storna zájezdů v době nemoci COVID-19

Aktuálně je v legislativním procesu zákon, který stanoví pravidla pro odložení vrácení ceny zakoupeného zájezdu. Jedná se o zájezdy s termínem zahájení od 20.2.2020 do 31.8.2020 zrušené cestovní kanceláří nebo zákazníkem z důvodu pandemie. Musí se jednat o zájezd, nikoliv o jednotlivé služby cestovního ruchu jako ubytování a doprava.

Pokud CK využije této ochrany, sdělí písemně tuto skutečnost zákazníkovi a doručí mu poukaz na celou cenu zájezdu s termínem využití do 31.8.2021. Pokud nebude poukaz do této lhůty vyčerpán, vrátí CK zaplacené peníze zákazníkovi. O vložené prostředky zákazníci nepřijdou, neboť poukazy jsou pojištěny pro případ úpadku CK.

Více info: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zivotni-situace-podle-lex-voucher

Více událostí