Advokátní kancelář – JUDr. Zuzana ŠLOUFOVÁ

Služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto právních odvětvích:

 • Občanské právo
 • Právní vztahy k nemovitostem a nájemní právo
 • Vymáhání a správa pohledávek
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Trestní právo
 • Přestupkové právo
 • Insolvenční právo

Poskytujeme komplexní právní servis spočívající v právním poradenství, mimosoudním jednání s protistranou, zastoupení před soudy všech stupňů, před orgány státní správy a samosprávy, rozhodčími soudy, jakož i exekutorskými úřady.

 

Dále zajišťujeme sepisy smluv, podání shora uvedeným orgánům i dalších právních dokumentů jednostranné povahy, rovněž revize veškerých těchto dokumentů. Zpracováváme právní posudky a stanoviska.

 

Dále zajišťujeme:

 • Advokátní úschovu finančních prostředků
 • Ověřování podpisů
 • Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby i z elektronické podoby do listinné